Sedan den 2020-09-06 har denna sida om SEB haft 412 besökare.