Kärt barn har många namn; crowdfunding, peer-to-peer lån, crowdlending, gräsrotsfinansiering eller kort och gott P2P-lån alla begrepp beskriver lån mellan privatpersoner/enskilda investerare/företag utanför banksektorn. Senaste åren har ett stort antal nya låneplattformar som agerar låneförmedlare för P2P-lån (lån mellan privatpersoner) och P2B-lån (utlåning från enskilda/fristående aktörer till företag) startats. Affärsidéen är ganska lätt att förstå, låneförmedlare sammanför privatpersoner och/eller företag med andra privatpersoner, fastighetsbolag eller andra verksamheter som söker kapital. Genom att plocka bort bankerna från ekvationen kan kostnader kapas och investerare i blancolån, fastighetslån och företagslån erhåller en hög och stabil avkastning på sina pengar.

Peer-to-peer låneförmedlare

Lendify är Sveriges just nu ledande plattform för p2p-lån. Här kan privatpersoner/företag låna ut upp till 500.000 kr till privatpersoner och få bra avkastning på 3-12%.

Kreditbörsen erbjuder det bästa av två olika världar, crowdlending till både privatpersoner och företag.

Toborrow gör det möjligt för företag att crowdfunda låna upp till 5.000.000 kr.

Kameo är en låneförmedlare i Sverige och Norge. Tjänsten sammanför investerare och bostadsförvaltare samt fastighetsbolag i behov av kapital för nybyggnation, utveckling eller underhåll.

Tessin är en tjänst för crowdledning mellan olika investerare och fastighetsbolag.

Brocc är en låneplattform uppbyggd kring peer-to-peer mellan privatpersoner. Fokus är att erbjuda mindre krediter med rimliga återbetalningstider.

Fellow Finance företags- & privatlån snabbväxande plattform. Bas i Finland, men med verksamhet över nationsgränser.

Även om intresset för delningsekonomi är stort och de flesta experterna är eniga om att gräsrotsfinansiering kommer vinna marknadsandelar framgent, samtidigt tycks svensken fortfarande inte riktigt ha omfamnat den "nya" finansieringsformen. Ett skäl till detta är förmodligen de risker som P2P-lån faktiskt innebär för investerare. Den första P2P-plattformen Trustbuddy tvingades lägga ner efter konkurs, fortfarande väntar många småsparare på att få tillbaka investerat kapital från konkursförvaltarna. Nu var förmodligen Trustbuddy ett extrem fall på marknaden, men en uppenbar och återkommande risk för alla som sysslar med P2B-lån är att låntagaren (företaget) går i konkurs, detta har skett vid upprepade tillfällen hos ToBorrow (Crowdlending företagslån) och Tessin (Crowdfunding fastighetslån), sker detta finns det risk att de investerade kapitalet helt går upp i rök.

Crowfunding är högst sannolikt framtidens låneform, men branschen behöver fortfarande mogna. Förra året presenterade FI en kartläggning om gräsrotsfinansiering i Sverige. I rapporten slår man fast att finanseringsupplägget kan ha uppenbara fördelar och bidra till en sund ökad konkurrens på lånemarknaden, samtidigt konstaterar man även att låneförmedlarna inom P2P-lån måste regleras genom tillståndskrav och övervakas samt omfattas av konsumentskydd. Peer-to-peer och crowdfunding bedöms medföra större risker för den enskilda individen än den traditionella marknaden.
Sedan den 2020-09-06 har denna sida om Crowdlending (Peer to peer-lån) haft besökare.