En högkostnadskredit avser i första hand olika snabblån och sms-lån, men kan även i teorin syfta på ett privatlån. För att ett lån skall klassas som högkostnadskredit behöver den effektiva räntan vara minst 30 procent högre än den så kallade referensräntan. Varje halvår fastställer Riksbanken referensräntan (även kallad styrränta) och har under första halvåret 2019 legat på minus 0,5 procent. Räntan kan ändras den 1 januari och den 1 juli.

Räntetak

Även om högkostnadskrediter precis som namnet skvallrar om har ovanligt hög räntekostnader betyder det inte att det är tillåtet att ta ut vilka ockerräntor som helst, maximalt tillåtna ränta för högkostnadskrediter är 40 procent över referensräntan, beräknad utifrån nuvarande referensränta om är minus 0,5 procent (2019-06-24) får en högkostnadskredit högst ha en ränta på 39,5 procent.

Kostnadstak

Det finns även ett kostnadstak för högkostnadskrediter som begränsar den möjliga totala lånekostnaden. Kostnadstaket innebär att innebär att du som mest kan bli skyldig att betala ett belopp som är lika stort som lånebeloppet i ränta och andra kostnader. Konkret innebär detta att du maximalt kan få betala 50.000 kr för en högkostnadskredit på 25.000 kr. Följande avgifter och kostnader inkluderas och regleras med hjälp av lånetaket: Krediträntor

  1. Avgifter kopplade till krediten så som uppläggningsavgift, aviavgift, fakturaavgift m m,
  2. Ev. obligatorisk försäkringar som krävs för att erhålla krediten
  3. Dröjsmålsränta
  4. Avgifter för betalningspåminnelser och inkassokrav

Dock ingår inte kostnader hos Kronofogden, rättegångskostnader i domstol eller ev. kostnader för utmätning

Högkostnadskredit innebär ökad risk för både dig och kreditgivaren

Även om begreppet högkostnadskredit primärt infördes för att skydda den enskilda låntagaren, finns det som alltid två sidor av detta mynt.

För dig som låntagare är det från och med 1 juli 2019 din rätt att i alla skeden av marknadsföringen bli upplyst om det rör sig om en högkostnadskredit och att en sådan medför större risk. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Betraktar man det hela ur kreditgivarens perspektiv är det inte helt utan anledning som högkostnadskrediter ofta har en högre ränta jämfört med övriga lånetyper, det huvudsakliga skälet är att många av låntagarna som väljer dessa krediter i högre grad är riskbenägna, söker snabba akutlån samt har sämre återbetalningsförmåga.

Tryggkredit
Grafik från Tryggkredit
Tryggkredit Stockholm AB
556678-2677
Krav
Ålder 20 år
Inkomst 150000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
1000-40000 kr
Lånetid Flexibel
Ränta 24.7%-
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Tryggkredit

Ex: nom.ränta 24,7% eff.ränta 28%, 25 000 kr i 360 dagar, 395 kr upp.avgift, Totalt 28 510 kr vilket ger en månadskostnad på 2376 kr.
Brixo
Grafik från Brixo
Brixo AB
556978-9273
Krav
Ålder över 18 år
Inkomst 150000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
5000-30000 kr
Lånetid 1-4 år
Ränta 29.95%-
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Brixo

Ex: nominell ränta 28.8 % eff.ränta 34.0 %, 25 000 kr i 2 år, 400 kr upp.avgift och 24 x 30 = 720 kr avi-avgift, Totalt 33 432 :- vilket ger en månadskostnad på 1 393 kr.
Flexkontot
Grafik från Flexkontot
Brixo AB
556978-9273
Krav
Ålder 18 år
Inkomst 150000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
5000-20000 kr
Lånetid Flexibel
Ränta 39.48%-
Betalningsanmärkning Kan vara OK
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Flexkontot

Ex: nom. ränta 39,48%, eff.ränta 106,7%, 10 000 kr som återbetalas med lika stora månatliga belopp under 12 mån, 495 kr upp.avgift och 45 avi-avgift till en månadskostnad på 1 118 kr och totalt 13 416 kr.
Eurolimit
Grafik från Eurolimit
WS Finance Global AB
559128-1885
Krav
Ålder 25 år
Inkomst 0 kr/år
Lån
5000-50000 kr
Lånetid 6-60 mån
Ränta 17%-
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Eurolimit

Vid lån om 5 000 kr med en återbetalningsperiod på 6 månader är totalbeloppet 5 985,83 kr. Uppläggningsavgift på 495 kr och aviavgift på 40 kr är inkluderad i det totalbeloppet. Ovanstående exempel är nominellränta på 17,00% på samt effektivränta på 87,91%
Profilkredit
Grafik från Profilkredit
Finans 247 Sverige AB
559091-5194
Krav
Ålder 20-67 år
Inkomst 100 000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
2000-20000 kr
Lånetid 1-3 mån
Ränta 39%-
Betalningsanmärkning Kan vara OK
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Profilkredit

För ett lånat belopp om 5.000 kr till 39 % nominell ränta med en återbetalningstid på 1 månad och 499 kr i uppläggningsavgift, blir det totala beloppet som ska betalas 5.678 kr. Vid förlängning av ett lånat belopp om 5.000 kr till 39 % nominell ränta med en återbetalningstid på 1 + 3 månader och 499 kr i uppläggningsavgift, samt totala fakturaavgifter om 135 kr, blir det totala beloppet att återbetala 6718 kr.
Lumify
Grafik från Lumify
Luma Finans AB
556902-7344
Krav
Ålder 18 år
Inkomst 100 000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
2000-20000 kr
Lånetid 1-12 mån
Ränta 39.5%-
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Lumify

5 000 kr till 39,5 % nominell ränta (totalt 1 154,31 kr) med en återbetalningstid på 11 månader och 395 kr i uppläggningsavgift för upprättande av kreditlimit, 395 kr i förlängningsavgift samt totala aviavgifter om 660 kr blir det totala beloppet att återbetala 7 604,31 kr och ger en effektiv ränta på totalt 79,97 %.
Aasa Kredit
Grafik från Aasa Kredit
Aasa Kredit Svenska AB
556902-0141
Krav
Ålder 20-80 år
Inkomst 120000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
10000 - 50000 kr
Lånetid 2-3 år
Ränta 9.9%-
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Aasa Kredit

Ex: nominell ränta 29,90%, eff.ränta 43,14%, 35 000 kr över 2 år, 490 kr upp.avgift, 90 kr adm.avgift, totalt 48 576,16 kr vilket ger en månadskostnad på 2 457,56 kr.
Euroloan
Grafik från Euroloan
Mash Sweden AB
556866-8387
Krav
Ålder 18 år
Inkomst 100000 kr/år
Lån
2000-50000 kr
Lånetid 18-60 mån
Ränta 12.95%-
Betalningsanmärkning Kan vara OK
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Euroloan

Ex: eff.ränta 37,84%., 15 000 kr i 12 mån, 495 kr start.avgift, 49 kr avi-avgift, totalt 17 753 kr vilket ger en månadskostnad på 1479 kr.
Kredit365
Grafik från Kredit365
Folkia AS Norge, Filial Sverige
516404-7044
Krav
Ålder över 18 år
Inkomst 20000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
2000-5000 kr
Lånetid 30 dagar
Ränta 260%-
Betalningsanmärkning Kan vara OK
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Kredit365

Ex: eff.ränta 948%, 3000 kr i 30 dagar, 350 kr upp.avgift, 45 kr avi-avgift, totalt 3639 kr vilket ger en månadskostnad på 3639 kr.
Everydayplus
Grafik från Everydayplus
OPR-Finance AB
556707-7044
Krav
Ålder 20-75 år
Inkomst 120000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
200-25 000 kr
Lånetid 1-90 dagar
Ränta 99.83%-
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Everydayplus

Ex: eff.ränta 99.83%, 5 000 kr i 5 mån, utan upp.avgift el. avi-avgift, Totalt 6750 kr vilket ger en månadskostnad på 1150 kr.
Kundfinans
Grafik från Kundfinans
GF Money Consumer Finance AB
556876-2578
Krav
Ålder 18 år
Inkomst 100000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
5000-30000 kr
Lånetid 1-3 mån
Ränta 39.3%-
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Kundfinans

Ex: Nominell årsränta 39,3 %, uppläggningsavgift 320 kr, uttagsavgift 49 kr och aviavgift 35 kr. Vid utnyttjad kredit på 15 000 kr i 12 månader där krediten betalas med minst att betala under de första 11 månaderna och resterande del av kreditbeloppet sista månaden uppgår den effektiva räntan till 56,73 %. Totalt att betala 21 055 kr (ca 1 780 kr per månad).
Mobillån
Grafik från Mobillån
S & A Sverige AB
556678-2677
Krav
Ålder 20 år
Inkomst 150000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
1000-40000 kr
Lånetid Flexibel
Ränta 24.7%-
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Mobillån

Ex: nom.ränta 24,7% eff.ränta 28%, 25 000 kr i 360 dagar, 395 kr upp.avgift, Totalt 28 510 kr vilket ger en månadskostnad på 2376 kr.
Monetti
Grafik från Monetti
Folkefinans AS Norge
516404-7044
Krav
Ålder över 18 år
Inkomst 20000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
2000-20 000 kr
Lånetid 1-12 mån
Ränta 39%-
Betalningsanmärkning Kan vara OK
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Monetti

Ex: nominell ränta 91% eff.ränta 178%, 10 000 kr i 6 mån, utan upp.avgift, 90 kr avi-avgift, Totalt 13 280 kr vilket ger en månadskostnad på 2 213 kr.
Nanokredit
Grafik från Nanokredit
Na No Invest & Finans AB
556761-2162
Krav
Ålder 20-70 år
Inkomst 50000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
2000-25 000 kr
Lånetid 3-9 mån
Ränta 39%-
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Nanokredit

Ex: nominell ränta 38,4 %, effektiv årsränta 599 %, 1000 kr i 61 dagar, Totalt 1384:-
GF Money
Grafik från GF Money
GF Money Consumer Finance Aktiebolag
556876-2578
Krav
Ålder 18-72 år
Inkomst 0 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
5000 - 30000 kr
Lånetid 2-82 mån
Ränta 39.3%-
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel GF Money

Ex:Effektiv ränta för uttag om 15 000 kronor som återbetalas på 12 månader är 56,73 %, totalkostnad 20 996 kr.
Snabbfinans
Grafik från Snabbfinans
Tryggkredit Stockholm AB
556678-2677
Krav
Ålder 20 år
Inkomst 150000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
1000-40 000 kr
Lånetid 3 mån- 24 mån
Ränta 39%-
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Snabbfinans

Ex: eff.ränta 317%, 25 000 kr i 3 år, totalt 49 470 kr vilket ger en månadskostnad på 4123 kr.
Vivus
Grafik från Vivus
4finance Group AB
556790-4189
Krav
Ålder över 18 år
Inkomst 10000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
2000-20 000 kr
Lånetid Flexibel
Ränta 216%-
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Vivus

Ex: nominell ränta 39% eff.ränta 234,9%, 8 000 kr i 3 mån, 495 kr upp.avgift, totala lägst att betala-avgifter om 1 185 kr samt totala fakturaavgifter om 135 kr.
Ferratum
Grafik från Ferratum
Ferratum Sweden AB
556695-9655
Krav
Ålder 21 år
Inkomst 24000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
1000-35 000 kr
Lånetid Upp till 3 mån
Ränta 47.64%-
Betalningsanmärkning Kan vara OK
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Ferratum

Ex: Ferratum Credit lån eff.ränta 47.64 % , 10 000 kr i 30 dagar, Totalt 10 330 :- vilket ger en lånekostnad på 330,00 kr.
Loanstep
Grafik från Loanstep
Savelend Sweden AB
556933-0961
Krav
Ålder 18 år
Inkomst 100 000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
15000-50000 kr
Lånetid 6-60 mån
Ränta 24.4%-
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Loanstep

Ex: eff.ränta 370,55 %, 5 450 kr i 61 dagar, 1050 kr upp.avgift, 60 kr avi-avgift, Totalt 7 060 :- vilket ger en månadskostnad på 3310 kr.
SMSpengar
Grafik från SMSpengar
Sms Pengar Norden AB
556221-6902
Krav
Ålder 18 år
Inkomst 100000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
500-12 000 kr
Lånetid 30-90 dagar
Ränta 298.95%-1410.33%
Betalningsanmärkning Kan vara OK
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel SMSpengar

Ex: eff.ränta 300,97%, 10 000 kr i 90 dagar, utan upp.avgift el. avi-avgift, Totalt 12 510 kr vilket ger en månadskostnad på 4 170 kr.
Lånbutiken
Grafik från Lånbutiken
Risicum Capital AB
556725-9980
Krav
Ålder 20 år
Inkomst 60000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
3000-50 000 kr
Lånetid 1-12 mån
Ränta 35.02%-
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Lånbutiken

Lägsta månadsbelopp: 1000 kr (amortering inkl. ränta och avgifter). Kontoavgift: 89 kr/månad. Uppläggningsavgift: 800 kr. Årsränta: 35% (2,92% per månad). Prisexempel: Vid utnyttjad kredit på 40 000 kr i 39 månader. Totalt att återbetala 64 184,99 kr (ifall kunden betalar minimibeloppet varje månad). Effektiv årsränta: 50,32%.
Meddelandelån
Grafik från Meddelandelån
C Finance AB
556708-4578
Krav
Ålder 20 år
Inkomst 20000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
1000-30 000 kr
Lånetid 30 dagar-3 år
Ränta 39%-
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Meddelandelån

Ex: eff.ränta 194,93%, 5000 kr i 62 dagar, 380 kr upp.avgift,90 kr avi-avgift, Totalt 5 718 kr, delat på två betalningsrater.
Expresskredit
Grafik från Expresskredit
Expresskredit Norden AB
556736-5258
Krav
Ålder 18-72 år
Inkomst 2 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
5000- 30 000 kr
Lånetid Flexibel
Ränta 39.3%-
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Expresskredit

Kreditgräns: 5 000-30 000 SEK. Minsta månadskostnad 6 % av total skuld eller 350 kr, vilket som är högst. Uppläggningsavgift 320 kr, Uttagsavgift 49 kr, Aviavgift 35 kr, Månadsränta 3,8 %, Nominell årsränta 39,3 %. Effektiv ränta för uttag om 15 000 kronor är 56,73 % som återbetalas i tolv månader, varav elva betalas med lägsta belopp och den tolfte månaden resterande skuld, totalkostnad 21 055 kronor.
Risicum
Grafik från Risicum
Risicum Capital AB
556725-9980
Krav
Ålder 20 år
Inkomst 60000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
3000-50000 kr
Lånetid 1-12 mån
Ränta 35.02%-
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Risicum

Lägsta månadsbelopp: 1000 kr (amortering inkl. ränta och avgifter). Kontoavgift: 89 kr/månad. Uppläggningsavgift: 800 kr. Årsränta: 35% (2,92% per månad). Prisexempel: Vid utnyttjad kredit på 40 000 kr i 39 månader. Totalt att återbetala 64 184,99 kr (ifall kunden betalar minimibeloppet varje månad). Effektiv årsränta: 50,32%.
Daypay
Grafik från Daypay
Ambrion Finans AB
556673-8695
Krav
Ålder 20 år
Inkomst 50000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
1 000-20 000 kr
Lånetid 1- 60 mån
Ränta 33%-
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Daypay

Ex: nominell ränta 29,10 %, eff.ränta 33.17%, 15 000 kr i 3 år, totalt 22 644 kr vilket ger en månadskostnad på 629 kr.
Cash Republic
Grafik från Cash Republic
Na No Invest & Finans AB
556761-2162
Krav
Ålder 20-65 år
Inkomst 150000 kr/år
Lån
3000-30 000 kr
Lånetid 1-5 år
Ränta 25.99%-
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Cash Republic

Ex: nominell ränta 25,99 %, effektiv årsränta 29,4 %, 20 000 kr i 36 månader, 806 :- per månad och Totalt 29 016:-
Flexlimit
Grafik från Flexlimit
C Finance AB
556708-4578
Krav
Ålder 20 år
Inkomst 100 000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
5000-20000 kr
Lånetid 1- 12 mån
Ränta 46.78%-
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Flexlimit

Ex: eff.ränta 58,74%., 20 000 kr i 12 mån Totalt 25462,44 :- vilket ger en räntekostnad om 4 542,44 kr.
Säkerfinans
Grafik från Säkerfinans
S & A Sverige AB
556678-2677
Krav
Ålder 20 år
Inkomst 150000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
1000-40 000 kr
Lånetid Flexibel
Ränta 24.7%-
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Säkerfinans

Ex: nom.ränta 24,7% eff.ränta 28%, 25 000 kr i 360 dagar, 395 kr upp.avgift, Totalt 28 510 kr vilket ger en månadskostnad på 2376 kr.
Nätlån
Grafik från Nätlån
Catalunia Capital AB
556812-9414
Krav
Ålder över 18 år
Inkomst 100000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
1000-4000 kr
Lånetid 33 dagar
Ränta 39%-
Betalningsanmärkning Kan vara OK
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel Nätlån

Ex: nominell ränta 265%, eff.ränta 980%, 2000 kr i 15 dagar, 250 kr upp.avgift el. avi.avgift, Totalt 2 480 kr
ViaConto
Grafik från ViaConto
ViaConto Sweden AB
556819-6041
Krav
Ålder 18 år
Inkomst 25000 kr/år
Alla villkor & ansökan
Lån
1000-50 000 kr
Lånetid 3-47 mån
Ränta 39.53%-
Betalningsanmärkning Kan vara OK
Kreditupplysning
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Se representativt ränteexempel ViaConto

Ex: 5 000 kr i 12 månader: årsavgift 0 kr, uttagsavgift 0 kr, faktureringsavgift 0 kr, årsränta 39.5% , effektiv ränta 46.40%, dagsränta 0.11 , första månadsbetalning är 301 kr, andra månadsbetalning är 309 kr osv. Det totala beloppet att betala efter 12 månader är 6613 kr, varav 1 621 kr amortering och 1 613 kr ränta, 3 379 kr är den återstående krediten
Sedan den 2020-09-06 har denna sida om Information om vad en högkostnadskredit är haft besökare.