Både företag och bostadsrättföreningar (BRF) kan ansöka om fastighetslån vid köp av en ny fastighet eller i samband med renovering eller ombyggnation av ett befintligt fastighetsbestånd, kontor eller industrifastighet.

För såväl kommersiella fastighetslån som föreningslån till bostadsrättsföreningar kan belåning normalt ske upp till mellan 60 och 75 procent av det uppskattade marknadsvärdet på fastigheten.

Större fastighetsbolag och föreningar kan i regel erbjudas bättre räntevillkor än mindre bostadsrättsföreningar och företag, men lånevillkoren varierar mycket så det kan löna sig att förhandla. Nystartade småföretag kan få svårt att låna pengar från banken till renoveringar och ombyggnationer i form av fastighetslån, utan är istället ofta hänvisade till att ta upp ett vanligt företagslån utan säkerhet. BRF:er och andra ekonomiska föreningar med svag ekonomi kan få svårt att utöka befintliga lån om man inte kan presentera en tydlig vision och väl genomarbetad verksamhetsplan.

Annons:

SBAB fastighetslån vänder sig till bolag med ett kommersiella fastighetsbestånd som omfattar minst 200 lägenheter och lånebehov om minst 50 mnkr samt till bostadsrättsföreningar med minst 40 lägenheter och ett totalt lånebehov om minst 20 mnkr.

Collector finansierar kommersiella fastigheter i storstäderna, med lånebelopp på mellan 10 Mkr upp till 100 Mkr, löptider på 3 månader till 3 år med årsränta på 8–12%.

SEB:s lån för företag och bostadsrättsföreningar med anpassad individuell återbetalningstid och med möjlighet att välja fast eller rörlig ränta.

Swedbank är en av Sveriges största banker och erbjuder flera olika typer av fastighetsfinansiering: exempelvis byggnadskredit eller lån i Swedbank Hypotek.

Handelsbanken samarbetar med Stadshypotek AB, ett kreditmarknadsbolag som erbjuder finansiering av bostäder samt kontors- och affärshus i Sverige.

FinOpti hjälper både företag och föreningar att förhandla fram bättre räntevillkor på lån och sparande.

Vad är skillnaden mellan företag (aktiebolag/handelsbolag) och ekonomiska föreningar?

Den huvudsakliga skillnaden mellan en ekonomisk/kooperativ förening och ett företag är att den förstnämnda har som överordnat syfte att tillvarata medlemmarnas intresse och den senare skall gå med vinst.

Det finns även ett kapitalkrav på 50000 för att starta ett privat aktiebolag och 500000 kr för ett publikt bolag. För ekonomiska föreningar finns inget motsvarande kapitalkrav, däremot ställs det krav på medlemmarna att deltar aktivt i verksamheten, motsvarande krav finns inte i aktiebolag.

Sedan den 2020-09-06 har denna sida om Fastighetslån haft besökare.