Sedan den 2020-09-06 har denna sida om Resurs Bank haft 607 besökare.