Sedan den 2020-09-06 har denna sida om Resurs Bank haft 819 besökare.