Sedan den 2020-09-06 har denna sida om Nordnet Bank haft 644 besökare.