Sedan den 2020-09-06 har denna sida om GoodCash haft 650 besökare.