Sedan den 2020-09-06 har denna sida om Bank Norwegian haft 110 besökare.