Sedan den 2020-09-06 har denna sida om Bank Norwegian haft 703 besökare.