Sedan den 2020-09-06 har denna sida om Swedbank haft 480 besökare.