Sedan den 2020-09-06 har denna sida om Svea Ekonomi haft 23 besökare.