Sedan den 2020-09-06 har denna sida om Konsumentkredit haft 711 besökare.