Sedan den 2020-09-06 har denna sida om Forex Bank haft 780 besökare.