Sedan den 2020-09-06 har denna sida om Collector Bank haft 380 besökare.