Sedan den 2020-09-06 har denna sida om Bigbank haft 219 besökare.