Sedan den 2020-09-06 har denna sida om Komplett Bank haft 341 besökare.